Vi erbjuder det individuella programmet på Sundlergymnasiets särskola. Vi vill skapa en trygg miljö utifrån dina behov där du får arbeta i din egen takt.

Våra klassrum är placerade mitt i gymnasieskolan. Vi försöker även i den mån det är möjligt att samarbeta med andra program på gymnasiet.

En stor och viktig del av utbildningen är din praktik. Vi lägger stor vikt på att hitta en bra praktikplats som ska ge dig en bra grund att stå på inför ett kommande arbetsliv. Under dina fyra år på gymnasiesärskolan får du göra många intressanta studiebesök, resor och vara med om en mängd upplevelser.

Förutom särskolegemensamma ämnen erbjuder vi bland annat hem- och konsumentkunskap. Vi har en hälsoprofil där vi prioriterar ämnet idrott och hälsa och natur och friluftsliv, för att främja
elevernas välmående och studieresultat.

När du lämnar skolan är vår ambition att du fått hjälp till en för dig meningsfull sysselsättning. Målet är att ge dig de kunskaper och erfarenheter som du behöver för att få ett rikt och självständigt vuxenliv.


 

Individuella programmet

Ämnesområden

Estetisk verksamhet

Idrott och hälsa

Individ och samhälle

Hem och konsumentkunskap

Natur och miljö

Språk och kommunikation

APL

På Sundlergymnasiet är vår ambition att alla elever på det individuella programmet ska praktisera.

Vi samarbetar med Viadukt och har praktikplatser där.


Guldkanter

Foto – Du lär dig fotografins grunder med naturen som motiv.

APL – Under din fyraåriga utbildning på gymnasiesärskolan har du möjlighet till praktik.

Upplevelser – Vi strävar efter att erbjuda spännande och utvecklande resor och studiebesök. Vinga fyr, Orust, TV4, Göteborgs Operan, Universeum, räddningstjänsten och Landvetter flygplats är exempel på ställen vi besökt.

Programansvarig/-a:

Sandra Laas och Linda Helgesson
Tel. 0708-73 50 76