Vi erbjuder två program på Sundlergymnasiets särskola, det nationella gymnasiesärksoleprogrammet samhäll, natur och språk samt det individuella programmet. Läser du det individuella programmet får du en utbildning anpassad efter dina förutsättningar och behov.

Vi vill skapa en trygg miljö för våra elever, där du får arbeta i din egen takt. Våra klassrum är placerade mitt i gymnasieskolan. Vi försöker även i den mån det är möjligt att samarbeta med andra program på gymnasiet.

En stor och viktig del av utbildningen din praktik. Vi lägger stor vikt på att hitta en bra praktikplats som ska ge dig en bra grund att stå på inför ett kommande arbetsliv. Under dina fyra år på gymnasiesärskolan får du göra många intressanta studiebesök, resor och vara med om en mängd upplevelser.

Förutom särskolegemensamma ämnen erbjuder vi bland annat hem- och konsumentkunskap, trafikantkunskap och foto. Vi har en hälsoprofil där vi prioriterar ämnet idrott och hälsa, för att främja elevernas välmående och studieresultat.

Alla elever får låna en bärbar dator under hela sin utbildning.

När du lämnar skolan är vår ambition att du fått hjälp ut till arbetslivet eller till en annan för dig meningsfull sysselsättning. Målet är att ge dig de kunskaper ocherfarenheter som du behöver för att få ett rikt och självständigt vuxenliv.


Programmet för Samhälle, Natur och Språk

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen
900 poäng

Engelska 1 100 p

Estetisk verksamhet 100 p

Idrott och hälsa 1 200 p

Historia 1 50 p

Matematik 1 100 p

Naturkunskap 1 50 p

Religionskunskap 1 50 p

Svenska 1 200 p

Samhällskunskap 1 50 p

Programgemensamma kurser
600 poäng

Engelska 100 p

Geografi 1 100 p

Medieproduktion 100 p

Naturkunskap 2 100 p

Samhällskunskap 2 100 p

Svenska 2 100 p

Programfördjupning
700 poäng

Geografi 2 100 p

Hem och konsumentkunskap 100 p

Idrott och hälsa 2 100 p

Matematik 2 100 p

Trafikantkunskap 100 p

Svenska – litteratur 100 p

Digital kompetens 100 p

 

Individuellt val 200 p

Gymnasiesärskolearbete 100 p

APL

Arbetsplatsförlagt lärande 22 veckor.

 

Individuella programmet

Ämnesområden

Estetisk verksamhet

Idrott och hälsa

Individ och samhälle

Hem och konsumentkunskap

Natur och miljö

Språk och kommunikation

APL

På Sundlergymnasiet är vår ambition att alla elever på det individuella programmet ska praktisera.

Vi samarbetar med Viadukt och har praktikplatser där.


Guldkanter

Foto – Du lär dig fotografins grunder med naturen som motiv.

APL – Under din fyraåriga utbildning på gymnasiesärskolan har du möjlighet till praktik.

Upplevelser – Vi strävar efter att erbjuda spännande och utvecklande resor och studiebesök. Vinga fyr, Orust, TV4, Göteborgs Operan, Universeum, räddningstjänsten och Landvetter flygplats är exempel på ställen vi besökt.

Programansvarig/-a:

Sandra Laas och Linda Helgesson
Tel. 0708-73 50 76