På introduktionsprogrammet erbjuds du en plats där du kan välja att studera på heltid eller varva teoretiska studier med praktik. Vi erbjuder en trygg studiemiljö med hemklassrum, mindre elevgrupper och engagerade lärare.

Introduktionsprogrammet är ett möjligheternas program. Här kan du komplettera dina kunskaper i svenska, engelska, matematik, idrott, bild och SO-ämnen. Du kan också läsa andra ämnen, både på grundskole- och gymnasienivå och även välja att praktisera en eller flera dagar i veckan.

Preparandutbildning:
Ger dig behörighet till ett nationellt program. Utbildningen är anpassad för dig som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Den utformas utifrån dina behov och pågår i högst ett år.

Ämnen som du kan läsa: svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, idrott, religionskunskap, historia, geografi, bild, kemi, fysik och biologi.

Yrkesintroduktion:
Vänder sig till dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram och vill ut på arbetsmarknaden. En yrkeslärare handleder dig i utbildningen som till stor del är förlagd till olika företag och som hjälper dig att bli etablerad på arbetsmarknaden eller komma vidare till studier på ett yrkesprogram.

Språkintroduktion:

Ger dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska och övriga ämnen från grundskolan så att du kan gå vidare till ett nationellt program eller annan utbildning. Språkintroduktionen är individuellt anpassad efter varje elevs behov.

Programinriktat individuellt val (IMPRO):

Innebär att du följer ett nationellt yrkesprogram samtidigt som du kompletterar ett högstadiebetyg. Utbildningen erbjuds i mån av plats och är sökbar för dig som har betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.


Elever om IM

 

 ”Det är lätt att koncentrera sig och man lär sig snabbt. Lärarna är trevliga och vi gör roliga saker tillsammans. Jag behöver betyg i matte och SO. Mitt mål är att gå BF nästa år.” 

”Jag ville inte gå på IM. Jag trodde det skulle vara stökigt och tjatigt. Men det är precis tvärtom. Det är lugnt och lätt att förstå på lektionerna. Jag behöver betyg i svenska och engelska. Jag tror att jag vill bli rörmokare.” 

”Man får mer tid på sig att göra uppgifter. Lärarna är snälla och hjälper oss  mycket. Nu praktiserar jag tre dagar i veckan för att prova på ett yrke.” 

”Man fattar vad lärarna säger och de är alltid där för oss både när vi mår dåligt eller bra. Då kan man nå målet med hjälpen som vi får.”

”Jag gick på IM förra året. Lektionerna var roliga och man kom snabbt in i gruppen. Nu går jag på Handelsprogrammet och det är tack vare IM. Visst är det tack vare mig själv också, men hade jag inte fått så mycket hjälp och stöd så hade jag aldrig klarat av mina betyg och börjat på det program jag går idag.”


Guldkanter

Kursutbud – Du har möjlighet att välja kurser ur Sundlergymnasiets stora utbud. Du kan till exempel läsa någon kurs på ett nationellt program eller foto.

Utflykter och gruppstärkande aktiviteter – Varje läsår gör vi aktiviteter utanför skolan, till exempel bowling, besök på museum och friluftsaktiviteter.

Arbetsplatsförlagt lärande och studiebesök.

Programansvarig/-a:

Anders Landén
Tel. 0708-73 50 58
anders.landen@vargarda.se

Belinda Freij
Tel. 0322-600 987
belinda.freij@vargarda.se