Elever som läser Idrott och hälsa 2 gör häftiga äventyr kring Mölle.