Anders är tidigare FN-diplomat och blivande svensk ambassadör i Guatemala.