Skogsindustrier besöker Ek1, Sa1, Na1, Te1 för en resa in i skogens värld och in i framtiden.