Elever som läser högskoleförberedande program år 2 testar önskeyrke och/eller universitetet för några dagar. Vad ska du bli?