Universitet och högskolor finns på plats i foajén. Alla treor och övriga nyfikna kan ställa frågor om framtida utbildningar.