Dagen för mänskliga rättigheter uppmärksammas med föreläsning och workshops.