Handels- och administrationsprogrammet, HA , är ett modernt program där service och kommunikation är centralt. Du kommer att få lära dig att kommunicera på olika sätt, att möta människor och få digitala kunskaper och färdigheter. Programgemensamma ämnen inom inriktningen handel och service är entreprenörskap, servicekunskap, branschkunskap, personlig försäljning, inköp, praktisk marknadsföring, affärsutveckling och ledarskap samt information och kommunikation.

Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) får du, under minst 15 veckor, möjlighet att prova på hur det är att arbeta inom olika handelsföretag. Det ger dig en gyllene chans att möta kunniga yrkesmänniskor och praktiskt lära dig ett yrke. Om du drömmer om att arbeta i en viss bransch kan du skaffa dig goda erfarenheter och kontakter inom till exempel mode, sport, heminredning eller livsmedel.  

När du går ut Handels- och administrationsprogrammet får du en yrkesexamen inom handel och service. Du kan gå direkt ut i arbetslivet, eller fortsätta dina studier på yrkeshögskolan. Genom en kombination av teoretisk och praktisk undervisning, studiebesök, mässor, och företagskontakter är du väl förberedd för ditt framtida yrkesval. Du kan exempelvis arbeta som försäljare i butik eller på ett företag, varumottagare, näthandlare, ekonomiassistent, inköpare, säljsupport, marknadsförare, ordermottagare eller butiksdekoratör. I år tre driver du ett eget UF-företag.

Kolla in Sundlergymnasiet på Facebook för senaste nytt och följ Handelsprogrammets egna blogg ”Happy Handel”.


Gymnasiegemensamma ämnen
600 poäng

Engelska 5 100 p

Historia 1a:1 50 p

Idrott och hälsa 1  100 p

Matematik 1a 100 p

Naturkunskap 1a:1 50 p

Religionskunskap 1 50 p

Samhällskunskap 1a:1 50 p

Svenska 1 100 p

Programgemensamma ämnen
400 poäng

Entreprenörskap 100 p

Servicekunskap 100 p

Branschkunskap inom handel & administration 100 p

Information & kommunikation 1 100 p

Inriktning

Handel och service

Personlig försäljning 1 100 p

Praktisk marknadsföring 1 100 p

Affärsutveckling och ledarskap 100 p

Inköp 1 100 p

Näthandel 1 100 p

Programfördjupningar
700 poäng

Entreprenörskap och företagande 100 p

Programhantering (layout) 100 p

Handel – specialisering 100 p

Svenska 2 100 p

Affärskommunikation 100 p

Företagsekonomi 1 100 p

Praktisk marknadsföring 2 100 p

 

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

 

För att få grundläggande behörighet till högskolan läses Engelska 6 (100 poäng) och Svenska 3 (100 poäng) som individuellt val.


Guldkanter

Happy Handel – en möjlighet att jobba i projekt tillsammans med andra elever och genomföra spännande uppdrag i projektform, t ex produktinformation, marknadsföring eller exponering av skyltfönster.

Bemötande och värdskap – Att jobba med människor och service handlar om att kunna bemöta olika typer av kunder i olika sammanhang. Här får du chans att öva kundbemötande genom olika rollspel inom service och säljteknik.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) – Din möjlighet till praktiskt lärande ute på olika företag under totalt 15 veckor. Många elever erbjuds att jobba extra på sina praktikplatser under loven.

Internationell APL – några handels­treor har varje år chans att göra sin praktik i Storbritannien.

Driva eget företag (UF) – Driva företag tillsammans med andra ungdomar. Du provar på att starta, driva och avveckla ett företag. Kreativitet, försäljning, inköp och marknadsföring är viktiga delar. Entreprenöriellt lärande på riktigt!

Digital kompetens – På HA får du möjlighet att arbeta med grafisk design och kommunikation. Med hjälp av olika datorprogram lär du dig att skapa informations- och reklammaterial samt webbsidor.

Foto – Som individuellt val kan du välja att lära dig mer om fotografins grunder. Fotoresor ger nya perspektiv.

Programansvarig/-a:

Berit Carlshamre
Tel. 0708-73 50 05
berit.carlshamre@vargarda.se