Vård- och omsorgsprogrammet ger grundläggande kunskaper för arbete inom vård- och omsorgsområdet. Du får en bred yrkeskompetens och kan arbeta med personer med funktionsnedsättning, inom äldreomsorgen eller inom hälso- och sjukvård.

I studierna ingår att utveckla förståelsen för hälsans betydelse, lära om kroppens uppbyggnad och funktioner och om kommunikation och etik. Bemötandet går som en röd tråd genom utbildningen och du får lära dig att hantera möten med människor i alla åldrar och situationer. Minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, inom olika verksamheter ingår.

Du får möjlighet att fördjupa dig i hälso- och sjuk-vård. I kursen Räddningsmedicin finns möjlighet att delta i den lokala räddningstjänstens verksamhet.Vård- och omsorgsprogrammet kan ge dig såväl behörighet till fortsatta studier som goda möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet.

Vård- och omsorgsprogrammet kan ge dig såväl behörighet till fortsatta studier som goda möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet.

Kolla in Sundlergymnasiet på Facebook för senaste nytt!


Gymnasiegemensamma ämnen
600 poäng

Engelska 5 100 p

Historia 1a:1 50 p

Idrott o hälsa 1 100 p

Matematik 1a 100 p

Naturkunskap 1a:1 50 p

Religionskunskap 1 50 p

Samhällskunskap 1a:1 50 p

Svenska 1 100 p

Programgemensamma ämnen
1400 poäng

Anatomi och fysiologi 1 50 p

Anatomi och fysiologi 2 50 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 p

Gerontologi och geriatrik 100 p

Hälso- och sjukvård 1 100 p

Hälso- och sjukvård 2  100 p

Omvårdnad 1 100 p

Omvårdnad  100 p

Psykiatri 1 100 p

Psykiatri 2 100 p

Psykologi 1 50 p

Samhällskunskap 1a:2 50 p

Social omsorg 1 100 p

Social omsorg 2 100 p

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 100 p

Programfördjupningar
500 poäng

Gemensam programfördjupning 200 p

Räddningsmedicin 100 p

Vårdpedagogik och handledning 100 p

 

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

För att få grundläggande behörighet till högskolan läses Engelska 6 och Svenska 3 som individuellt val.


Guldkanter

Sund livsstil – Lär dig fördelarna med att leva sunt för ditt och andras välbefinnande.

Samarbete med räddningstjänsten – Du har möjlighet att delta i verksamheten på riktigt.

Fysiologiskt test – I kursen räddningsmedicin ges alla elever möjlighet att göra ett fysiologiskt test som ger behörighet att söka Räddningsverkets utbildning.

Internationalisering – Möjlighet att genomföra delar av din APL utomlands.

Foto – Du lär dig fotografins grunder med naturen som främsta motiv. Fotoresor ger dig nya perspektiv.

Programansvarig/-a:

Ann Hemrell
Tel. 0322-600 864
ann-christin.hemrell@vargarda.se

250x125-banner