Ungdomens kommunfullmäktige hölls torsdagen den 10:e mars. Mattias Olsson fullmäktiges ordförande inledde dagen i Kulturen. Därefter begav sig eleverna i olika grupper till kommunhuset för att diskutera kommunens fiktiva budgetöverskott på 10 miljoner. Varje grupp presenterade sin motion och efter en intressant debatt hölls en votering om vilken motion som skulle bifallas.

På eftermiddagen var det 3:ornas tur att visa vad de hade jobbat med. Där fick varje grupp gå upp på scenen och berätta om just deras motion och sedan fick man ge frågor till de andra grupperna som då fick chans att svara på frågorna. Efter att publiken fått lyssna intensivt på alla grupper och deras frågor och svar slutade det i en digital omröstning. Efter många om och men och många röster fick publiken äntligen en segrare. Det blev en riktigt jämn omröstning men med bara en röst vann Vårgårda House Maffia omröstningen som stod för att fler boenden i Vårgårda skulle byggas. Alla hoppas på ett återkommande kommunfullmäktige nästa år.

Genom ett samarbete som detta, mellan kommun och elever från Sundlergymnasiet, får ungdomarna chansen att visa deras intresse för kommunens politiska beslutsprocess samt budgetförhandlingar. Vårgårda kommun kan dra nytta av eleverna som alltid är redo att lära sig något nytt.