Sedan starten 1998 har Ungdomens Riksdag nu genomförts åtta gånger. Genom åren har det varit en rad blandade ämnen som tagits upp bland ungdomarna tex. Abort (1998), människosmuggling (2004), buggning (2007), signalspaning (2009) och svenska trupper i Afghanistan (2012). Årets tema var det högst aktuella ämnet miljö. Ett spännande ämne som berör oss alla, vilket sin tur ledde till många olika åsikter och diskussioner. Efter debatt i kammaren röstade en majoritet av eleverna i Ungdomens riksdag för att i regeringens budgetproposition, utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård, omfördela pengar till internationella klimatinvesteringar

Syftet med är bland annat är att skapa möten mellan gymnasieungdomar och politiker för att diskutera frågor som ungdomarna tycker är viktiga. Ungdomens riksdag är också till för att ge gymnasieelever kunskap om hur lagar stiftas i Sverige och hur riksdagsledamöter arbetar. Ett sätt att skapa en förståelse för den demokratiska processen. För att delta i Ungdomens riksdag måste eleverna skicka in frimotioner och följdmotioner under hösten. Själva finalen sker sedan i riksdagen. Där debatteras motionerna i utskotten, tal och votering i plenisalen och eleverna får tillfälle att fråga ut ministrar – allt direktsänds i SVT.

Alla vi som deltog är eniga om att det är en sak att läsa om hur det går till i utskotten eller om hur snabb en votering faktiskt går till, men det är en helt annan sak att faktiskt uppleva det. Men efter att nu ha deltagit i Ungdomens riksdag 2014 vet vi faktiskt också hur det känns.